Student Login

News

Akademia ProInv programme

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją, garnitur i w budynku

The PGE Group and the WUT BS have just co-created and implemented the Akademia PROInv- a programme created to develop employee competences related to the PGE Group's future investment projects.

PROinv Academy is the first proprietary training and development program of PGE. Thank you for your trust and very successful cooperation in the implementation of this innovative educational undertaking. We appreciate the commitment to preparing employees and providing them with such an important tool, which is comprehensive and modern knowledge. We support the opinion that competent people are the most valuable capital of companies.

>>> more information [PL]

 

Image result for ryszard wasiłek
Feel free to read our interview, IN POLISH, with Ryszard Wasiłek, the President of the PGE Management Board for Operations:

Akademia PROinv Polskiej Grupy Energetycznej: „Najcenniejszy kapitał to rozwój naszych pracowników”

Polska Grupa Energetyczna, przygotowując się do strategicznych zmian, uruchomiła Akademię Efektywnego Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi. To autorskie przedsięwzięcie edukacyjne zostało przygotowane specjalnie dla pracowników PGE i jest współtworzone oraz realizowane z udziałem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Ryszard Wasiłek, Prezes Zarządu PGE ds. operacyjnych, przedstawił nam cele Akademii PROinv oraz  oczekiwania wobec jej efektów, a także wskazał obszar edukacji biznesowej, który sam ceni najbardziej. 

W PGE właśnie rozpoczęła się realizacja przedsięwzięcia pt. ”Akademia Efektywnego Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi”. Prowadzi ją Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jaki jest główny cel tej inicjatywy oraz jakie są Pana oczekiwania wobec efektów tej współpracy?

Akademia Efektywnego Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi to niezwykle istotna inicjatywa rozwijania kompetencji naszych pracowników, która stanowi odpowiedź na wyzwania przed którymi stoi nasza Grupa. Otoczenie, w którym funkcjonujemy, dynamicznie się zmienia, Polska energetyka jest w procesie transformacji, a to wymaga nowego spojrzenia na rozwój, na inwestycje. Stoimy w obliczu wdrożeń nowych technologii, nowych modeli biznesowych, zmieniających się oczekiwań społecznych. Chcemy zarządzać projektami inwestycyjnymi skutecznie, ale również nowocześnie, na miarę współczesnego rynku, a to z kolei wymaga ciągłego doskonalenia i rozwijania odpowiednich kompetencji. Dlatego właśnie postawiliśmy na nasz najcenniejszy kapitał, czyli na rozwój naszych pracowników. Powierzamy Państwu wyjątkową 40-dziestkę osób, które należą do trzonu zespołu inwestycyjnego naszej Grupy i wobec których mamy bardzo wysokie oczekiwania. Liczę, że to właśnie ta grupa, prowadzona przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej, zainicjuje oraz zaplanuje odpowiednie zmiany, które zwiększą efektywność zarządzania procesem inwestycyjnym, a to z kolei przełoży się na zwiększenie konkurencyjności naszej firmy. Niniejszym obdarzamy Państwa wysokim kredytem zaufania. Głęboko wierzę, że dzięki Państwa kompetencjom i doświadczeniu już za niecały rok Grupa PGE będzie dostrzegać pierwsze efekty naszej współpracy.  

Który z obszarów tematycznych Akademii jest Panu szczególnie bliski i dlaczego?

Funkcjonując w tak dynamicznym otoczeniu rola kierownika projektu również ewoluuje i dziś mówi się, że to osoba, która zarządza zmianą, a zmiany, czyli czegoś nowego, nie da się efektywnie przeprowadzić kompetencjami przeszłości. Dlatego projektując Akademię inspirowaliśmy się zdefiniowanym przez Project Management Institute trójkątem kompetencji, który został uznany przez pracodawców jako pełny i krytyczny zestaw kompetencji współczesnego kierownika projektu. Znaczącą wagę położyliśmy na obszar miękki, który jest dziś niezbędny w osiąganiu sukcesów projektów i nazywany jest wręcz „sztuką” zarządzania projektami, a jest wciąż obszarem najbardziej deficytowym. Mam tu na myśli m.in.: przywództwo, komunikację, efektywną pracę zespołową. W programie nie zabraknie również obszaru praktycznego. Dzięki Państwa bliskiej współpracy z biznesem, wzbogaciliśmy program o spotkania z praktykami – również tymi, którzy mają doświadczenie w implementacji zmian w organizacji oraz w zarządzaniu wielkoskalowymi projektami infrastrukturalnymi. To właśnie ten aspekt praktyczny jest mi szczególnie bliski. Uważam, że to najbardziej efektywna forma przekazywania wiedzy. Jestem przekonany, że opierając się na konkretnych doświadczeniach, omawiając wnioski i usprawnienia z rzeczywistych projektów mają Państwo największą szansę zainspirować naszych pracowników. 

Czy Akademia jest przedsięwzięciem, które będzie miało stałe miejsce w rozwoju PGE?

Grupa PGE jest świadomym pracodawcą i rozwój pracowników poprzez dedykowane programy szkoleniowo-rozwojowe  jest już dziś stałym elementem kultury naszej firmy. Akademia jest jednym z wielu projektów rozwoju kompetencji naszych pracowników.

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi to szczególnie szeroki obszar angażujący znaczną część pracowników naszej firmy. Nie wykluczam, że w kolejnych latach uruchomimy kolejne cykle Akademii. W zależności od wyników, dalszego zainteresowania programem wśród kierowników projektów inwestycyjnych oraz uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych możliwe jest, że będziemy potrzebować nie jednej, ale kilku edycji tej inicjatywy. W mojej opinii cykliczność wydarzenia pozwoliłaby również na monitorowanie postępów i stopniowe rozszerzanie grona osób, dysponującego kompletem kompetencji i narzędzi niezbędnych dla sprawnego wdrażania zmian i usprawnień obszaru inwestycyjnego Grupy PGE. Akademia 2.0 na pewno byłaby w pewnym obszarze udoskonalona w oparciu o doświadczenia z tej edycji. Jednak dziś czekam na efekty naszej bieżącej współpracy.

Liderzy w największych i nowoczesnych firmach z pewnością przykładają dużą wagę do miarodajnych źródeł edukacji. Czego szukają najczęściej? Spotkań z autorytetami, niestandardowych metod nauczania, najnowszych informacji z obszaru trendów, teorii, badań i praktyki wiedzy biznesowej?

Z pewnością jest to kombinacja wszystkich wymienionych aspektów, ponieważ zdobywanie wiedzy i rozwój umiejętności jest to system naczyń połączonych. Dlatego właśnie zależało nam na tym, by Akademia była kompleksową odpowiedzią na wszystkie te potrzeby. Jestem przekonany, że tak właśnie jest i udało nam się wspólnie stworzyć optymalny, dedykowany program rozwoju kompetencji. 


Our address

Warsaw University of Technology Business School
Koszykowa 79, 02-008 Warsaw
MBA Office:
tel. +48 22 234 70 89

Our website uses cookies with the aim to provide services and in accordance with the Cookies Policy.
You may determine the terms of storage and accessibility to cookies by selecting the appropriate settings on your browser,
however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website.

×